FAIL (the browser should render some flash content, not this).


A Tekoma KFT. közleménye

HONLAP

Az ügyfelek, beszállítók és más vállalkozók személyes adatainak gyűjtésére és felhasználására vonatkozóan 2018. május 25-től az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) lép életbe. Ez azt jelenti, hogy ettől az időponttól kezdve ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek az egész Európai Unióban (EU).

Ez a nyilatkozat tájékoztatja Önt a lehetséges (potenciális) ügyfelektől származó személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó irányelveinkről, valamint azokról a társaságokról, akiktől árut és / vagy szolgáltatásokat szerzünk annak érdekében, hogy létrehozzunk és végrehajtsunk Önnel kötött megállapodásokat.

Ha Ön (potenciális) vevő, az Ön adatait felhasználva árajánlatot küldünk Önnek, meghatározzuk, hogy melyik specifikációk vagy kívánságok felelnek meg, hogy bizonyos elemeket vagy szolgáltatásokat, árukat szállítsunk, tevékenységeket végezzünk, számlákat küldhessünk, zökkenőmentesen és hatékonyan kommunikálhassunk Önnel a megkötött megállapodások végrehajtásáról.

Ha Ön (potenciális) beszállító vagy más vállalkozó, akkor személyes adatai is szükségesek a megállapodások létrehozásához és végrehajtásához. A beszerzési folyamat során be kell mutatni Önnek, hogy milyen meghatározások vagy kívánságok vannak bizonyos elemek vagy szolgáltatások megszerzéséhez, pályázati felhíváshoz, rendelés meghatározáshoz, számlái kifizetéséhez, valamint zökkenőmentesen és hatékonyan kell kommunikálni Önnel a megállapodás egyéb vonatkozásairól.

Ön nem köteles személyes adatait megadni. Azonban előfordulhat, hogy nem lehetséges a fenti tevékenységek végrehajtása, ha nem (elégséges) személyes adatokat szolgáltat.

Közvetlen marketing

Ha megadta nekünk az engedélyt, akkor az Ön által megadott személyes adatokat tároljuk és felhasználjuk, hogy személyesen tájékoztassuk Önt e-mailben a meglévő és új termékekről és szolgáltatásokról, valamint különleges ajánlatokat tegyünk. Minden alkalommal, amikor egy promóciós e-mailt küldünk Önnek, lehetősége van arra, hogy tudassa velünk, hogy már nem szeretne ilyen e-maileket kapni.

Átadás harmadik félnek                               

A megállapodások végrehajtásakor előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait olyan feleknek kell átadnunk, amelyek alkatrészeket, anyagokat és termékeket szállítanak, vagy az érintett megállapodások keretében végeznek tevékenységeket.

A személyes adatok tárolási ideje

Ha ajánlatkérést kért tőlünk, de úgy döntött, hogy nem válik ügyféllé, törölni fogjuk az adatait a végső kontaktustól számított egy éven belül (legkésőbb).

Ha mi kapunk árajánlatot Öntől és úgy döntünk, hogy nem válunk ügyféllé, az ön személyes adata szintén törlésre kerül egy éven belül a legutolsó kontaktustól. (legkésőbb) Abban az esetben, ha Ön ügyfelünkké vagy szállítónkká válik, akkor az adatait hét évig megtartjuk annak a pénzügyi évnek a végét követően, amelyben az Önnel kötött megállapodás teljes körűen végrehajtásra került. Ez a hétéves időszak összhangban van azzal az időszakkal, amelyben az adatokat meg kell őrizni a holland adóhatóság számára. Személyes adatait töröljük, ha ez az időszak véget ér. 

Az Ön jogai

Önnek joga van a személyes adatokhoz való hozzáférésre. Szükség esetén kérheti tőlünk, hogy kiegészítsük személyes adatait, vagy helyesbítsük a pontatlanságokat. Emellett Önnek jogában áll kérni személyes adatai törlését vagy korlátozását. Ön szintén kifogásolhatja az adatok gyűjtését és felhasználását, vagy panaszt nyújthat be a Személyes Adatvédelmi Hatósághoz.  Végül kérheti tőlünk, hogy adjuk át személyes adataik másolatát, vagy továbbítsuk ezeket az adatokat egy másik félnek. Ön gyakorolhatja a jogait a CryoTec Holding B.V.-vel való kapcsolatfelvétellel. Természetesen felveheti velünk a kapcsolatot kérdés vagy további információ esetén a személyes adatok gyűjtésére és felhasználásara vonatkozóan.

A Tekoma Kft. felelős az Ön adatainak kezelőjeként, melyet összegyűjtünk és feldolgozunk, miközben üzleti tevékenységet folytatunk Önnel és vállalatával. Tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatait, és megvédjük az általunk feldolgozott személyes adatait. Minden személyes adat feldolgozása az alkalmazandó Adatvédelmi törvényekkel összhangban történik.

 

Információk a személyes adatok feldolgozásáról
Az általunk gyűjtött személyes adatokat, hogyan gyűjtjük össze és mire használjuk?

Általában összegyűjtjük az Ön elérhetőségét (például címét, e-mail címét és telefonszámát), valamint olyan információkat, mint például az Ön munkaköre, amelyet Öntől kérhetünk. Ezenkívül összegyűjtjük azokat a személyes adatokat, amelyeket úgy dönt, hogy megadja nekünk, Pl., ha levélben, telefonon, e-mailben vagy egyéb elektronikus vagy személyes kommunikáción keresztül kapcsolatba lép velünk. Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait kiegészíthetik a más forrásokból gyűjtött információk, beleértve a nyilvánosan elérhető keresőprogramok, nyilvános közösségi média platformok, ágazatspecifikus hírlevelek és munkáltatója weboldala, a szakmai helyzet megerősítése céljából.

Feldolgozzuk személyes adatait, ha és amennyire az alkalmazandó jog törvényes alapot biztosít számunkra. Ezért csak a személyes adatokat fogjuk feldolgozni:

a) ha beleegyezett abba, hogy ezt tegyük;

b) ha szükségünk van rá ahhoz, hogy teljesítsük az Önnel kötött szerződést;

c) ha szükséges, hogy megfeleljen a jogi kötelezettségnek; vagy

d) ha nekünk (vagy egy harmadik félnek) jogos érdekünk van, amelyet nem írnak felül az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadsága. Ilyen jogos érdekek a CryoTek Holding B.V. és a direkt marketingen belüli adminisztratív vagy operatív folyamatok.

Mire használjuk a személyes adatait:

• Üzleti tevékenység végzésére és termékünk és szolgáltatásaink átadására Önnek és / vagy a vállalatnak.

• Üzleti információk küldésére, például piaci és iparági információk és jelentések;

• Találkozók és marketingeseményekre való meghívások küldésére;

• Direkt Marketing végzéséhez, a CryoTek Holding B.V. termékeiről és szolgáltatásairól az Ön cége és / vagy szervezete számára.

Alapunk a személyes adatainak felhasználására:

Amint azt a fentiekben részleteztük, a személyes adatok feldolgozásának különböző jogalapjaira támaszkodunk. Bár jelenleg nem támaszkodhatunk vagy szükségünk van beleegyezésünkre a fenti célok érdekében, még mindig szeretnénk ilyen lehetőséget biztosítani.

A hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulásását bármikor visszavonhatja, ha kapcsolatba lép velünk a ssc@cryonorm.com címen

Hogyan kezeljük az adatokat

Az Ön személyes adatait a Tekoma Kft. adatbázisában tárolja. Az Ön által megadott személyes adatokat az alkalmazandó jog által előírt adatvédelmi előírásoknak megfelelően dolgozzuk fel. A fent felsorolt célok elérése érdekében a személyes adatait a CryoTek Holding B.V. és más szerződő felek és / vagy ügynökök, köztük az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívül található más szervezetek is elérhetik és használhatják. Az Ön információinak az EGT-n kívüli adatátviteléhez, biztosítjuk az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) vagy az ilyen személyes adatokra vonatkozó egyéb jogszabályok szerinti magasabb szintű szabványoknak való megfelelést. 

Adatmegőrzés

Az Ön adatai nem lesznek tovább megőrizve, mint amire szükségünk van, és az adatmegőrzési politikánknak megfelel. Az Ön személyes adatait csak addig tartjuk meg, ameddig szükséges ahhoz, hogy az összegyűjtött és feldolgozott célok teljesüljenek, beleértve a jogi, szabályozási, számviteli vagy jelentési követelmények teljesítését.

Amennyiben az Ön hozzájárulása képezi az adatfeldolgozás alapját, az Ön személyes adatait mindaddig fenntartjuk, amíg érvényes beleegyezésünk van.

A beleegyezését bármikor visszavonhatja az elektronikus hírközlésben szereplő "leiratkozáshoz" gombra kattintva, vagy a ssc@cryonorm.com címre.

Az Ön jogai

Önnek, mint egyén, olyan jogai vannak, amelyet bizonyos körülmények között gyakorolhat személyes adataival kapcsolatosan. Ezek a jogok:

• hozzáférést kérjen a személyes adataihoz (általában "Adathoz hozzáférési kérelemként"), és bizonyos információkat kérjen a feldolgozással kapcsolatban;

• kérje a személyes adatok helyesbítését;

• kérje a személyes adatok törlését;

• kérje a személyes adatok feldolgozásának korlátozását;

• Objektum a személyes adatok feldolgozásához.

Ha ezeket a jogokat szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a nandor.kulyassa@tekoma.hu címen

Kapcsolat

Kérjük, hogy az adatfeldolgozási gyakorlatunkkal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit és kéréseit a nandor.kulyassa@tekoma.hu címre küldje. Teljes adatvédelmi szabályzatunkat a nandor.kulyassa@tekoma.hu címen kérheti.

Tekoma Kft. Adatvédelmi irányelvek

A Tekoma Kft. úgy véli, hogy az Ön személyes adatai Önhöz tartoznak.

Célunk, hogy mindig tiszteletben tartsuk és gondosan dolgozzuk fel személyes adatait. Amikor meglátogatja weboldalainkat, akkor biztos lehet abban, hogy tiszteletben tartjuk magánszféráját.

Ennek a politikának a célja, hogy tájékoztassa Önt a személyes adatairól, melyeket összegyűjtünk, amikora Tekoma Kft. weboldalát használja és a személyes adatok védelmére tett lépéseinket bemutassa. Ez a házirend és alapelvei a személyes azonosításra alkalmas adatokra vonatkoznak, amelyeket kérünk, és amelyeket Ön nyújt. Ez alatt olyan információkat értünk, amelyek közvetlenül vagy közvetve azonosítják Önt, például nevét, fizikai címét, e-mail címét, IP-számát vagy egyéb elérhetőségét.

Célunk olyan személyes adatok feldolgozása, amelyek megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek ahhoz a célhoz képest, amelyre összegyűjtöttük.

Hiszünk abban, hogy átláthatóak a személyes információk típusai, és az, hogy miért gyűjtjük össze az Ön adatait. Csak olyan személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel, amelyek törvényes alapon állnak rendelkezésre, és az Adatvédelmi Törvénynek megfelel.

Kérésre a Tekoma Kft. további információkkal szolgál a személyes adatok feldolgozásával és védelmével kapcsolatban, amikor weboldalainkat meglátogatja, vagy más csatornákon keresztül kommunikál velünk. Kérjük, olvassa el az alábbi elérhetőségi részt.

 

Személyes adatgyűjtés

Reméljük, hogy az alábbi információk segítenek megalapozott döntést hozni velünk kapcsolatban a személyes adatok megosztásáról. Ön mindig szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a személyes azonosítható adatait, vagy sem.

 

Csak látogasson el honlapunkra

Weboldalaink és a legtöbb egyéb szolgáltatás elérésével és böngészésével nem kérünk személyes azonosító adatokat. Gyűjthetünk korlátozott, nem személyes azonosítási információkat, amelyeket a böngésző elérhetővé tesz, amikor meglátogatja a weboldalt. Például az Internetprotokoll címét, a böngésző nyelvét, a földrajzi helyadatot, dátumot és az időt, valamint a cookie-kat. Nem személyes adatokat használunk a felhasználói élmények és a webhelyekkel való interakció jobb megértéséhez, valamint az ajánlatok és szolgáltatások továbbfejlesztéséhez.

 

Fiók létrehozása

Olyan szolgáltatásokat is nyújtunk, amelyek személyes regisztrációt igényelnek. Fiók regisztrációjához szükségünk van bizonyos személyes azonosításra alkalmas adatokra, amelyeket a fiók létrehozásához és a kért szolgáltatások megadásához használunk. Ez a személyes azonosításra alkalmas információ csak arra a konkrét célra használható, amelyre gyűjtöttük.

 

Álláskeresés online

Amikor személyes azonosítható adatokat kérünk, tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen típusú adatokat gyűjtünk és hogyan használjuk fel. Általánosságban, ha online jelentkezik állásra, használni fogjuk az információit a kérelme feldolgozásához.

 

 
 

 
Home   |   About us    |   Activities   |   References   |   Pictures   |   Contact   |    Magyarul
© 2006 Tekoma Ltd. Hungary